Over Jelle Admiraal

Leerkracht

Ik startte mijn loopbaan in het onderwijs in 1997 als groepsleerkracht van groep 1. Na twee jaar genieten van de crea
tieve dynamiek van de onderbouw, maakte ik de overstap naar groep 8.

Schoolleider

Na zes jaar als groepsleerkracht startte ik in 2003 als directeur van een basisschool in Amersfoort. Deze baan combineerde ik in de loop der jaren met verschillende andere functies: o.a. projectleider digitale leeromgeving, trainer voor ParnasSys, inrichting SharePoint-omgeving, beleidsmedewerker kwaliteitszorg.

Puzzel Mij

Na een opleiding interim-management heb ik inmiddels op meerdere basisscholen gewerkt als interim-directeur, soms ook op twee scholen tegelijk. Deze baan combineer ik met onderwijsadvies en het geven van diverse trainingen.

Back to the roots

In 2015 ging ik de uitdaging aan om na een lange periode als directeur weer eens les te geven. Ik werkte twee maanden in groep 6 en ervoer opnieuw wat het is om leerkracht te zijn. Een intensieve, leerzame en waardevolle periode.

Persolog

Sinds 2014 ben ik gecertificeerd DISC-trainer bij Persolog. Naast trainer in het DISC-Persoonlijkheidsmodel ben ik ook trainer voor het Stressprofiel en het Leer-en Onderwijsstijlmodel.