Welkom bij Onderwijs

Passende Routes Online®

Hoe kiezen we voor ieder kind een passende onderwijsvorm?

Vanuit de visie van de school maken we met het team keuzes aan de hand waarvan we doorgaande lijnen in de aanpak door de school opzetten. Deze lijnen leggen we vast in routekaarten. We kijken per kind welke route het meest passend is. Wat heeft dit kind bijvoorbeeld nodig aan instructie? In de routekaart (het basisplan) staat wat we altijd doen en in het periodeplan alleen wat dit keer anders gaat. [meer]

[Ontwikkelen routekaarten] [Kinderen in beeld brengen] [Afstemmen van onderwijs]


Wat mogen we verwachten van hun onderwijsresultaten?

Bij iedere route beschrijven we welke resultaten we passend vinden. Dit gaat over leerlijnen en toetsen, maar ook over o.a. werkhouding, instructie en zelfstandigheid. We gaan hierbij uit van hoge verwachtingen. Bij passende resultaten houden we de analyse eenvoudig. Bij verrassende resultaten gebruiken we de kernvragen voor procesanalyse om e.e.a. vanuit meerdere perspectieven te bekijken. [meer]

[Leren analyseren] [Groepsreflectie] [Op maat schoolbegeleiding]


Hoe houden we dat werkbaar voor leerkracht en team?

In onze webapplicatie (Passende Routes Online®) zijn de per kind gekozen routes op ieder moment om te zetten in een actueel groepsoverzicht. Toetsresultaten worden ingelezen en automatisch vergeleken met de gekozen doelniveaus. De leerkrachten bekijken patronen en analyseren hoe het met de kinderen gaat. De focus van de leerkracht ligt op het vormgeven van het onderwijs en op de kinderen. [meer]

[Dashboard 2.0]


Introductieworkshop Passende Routes Online