Voorbeeld toelichting Passende Routes op het rapport

Hieronder een beschrijving van de Passende Routes zoals die op het rapport van de kinderen voor de ouders is verwoord.

 

De passende routes in ons onderwijs
Kinderen zijn uniek en verschillen van elkaar in allerlei opzichten. Gelukkig zijn er ook veel overeenkomsten. We geven dit in ons onderwijs vorm in een aantal routes. Iedere route beschrijft een aanpak die past bij een aantal kinderen. We hebben deze routes kleurnamen gegeven. Uw kind is samen met de andere kinderen van de groep op reis door het basisonderwijs.

In de periode in groep 1 en 2 proberen we zo goed mogelijk te ontdekken welke routes voor een kind het meest passend zijn. Het kan zijn dat een kind voor rekenen een andere route gaat volgen dan voor taal.

In het begin van groep 3 kijken we hoe de routes die we voor de kinderen hebben gekozen in de praktijk aansluiten bij wat de kinderen nodig hebben. Per route hebben we ook een verwachting van de resultaten die kinderen halen. Deze verwachting kunnen we op individueel niveau aanpassen.

De routes worden verder vormgegeven in groep 4-8. Dit gebeurt aan de hand van een aantal richtlijnen. De leerkrachten hebben daarbinnen ruimte om eigen keuzes te maken en de aanpak meer af te stemmen op de betreffende groep.

Ieder half jaar kijkt de leerkracht of de routes van de kinderen nog de meest passende zijn. Bij het doorlopen van de basisschool kan het nodig zijn de routes of de doelen bij te stellen. Routes worden alleen aangepast in overleg met de interne begeleider. Dit wordt met de ouders besproken.

 

Werk in uitvoering

Werken met routes betekent ‘werk in uitvoering’. De richtlijnen zijn duidelijk en binnen deze richtlijnen zijn wij dagelijks bezig ons onderwijs verder te ontwikkelen. Soms ontdekken we dat een stuk route ontbreekt. Soms ontdekken we dat er een snellere route bestaat. Of juist een mooie omweg. Werk aan de weg kan ook vertraging geven. We hopen dat u hiervoor begrip heeft en uw snelheid aanpast aan de werkzaamheden.

Werken aan onderwijs geeft mooie gesprekken in het team. Zo groeien we samen steeds verder richting passend onderwijs.