Passende Routes Online®

Puzzel Mij is in het najaar van 2016 in samenwerking met SimplyAdmire BV gestart met de ontwikkeling van de webapplicatie Passende Routes Online® (PRO). Scholen die met de Passende Routes (gaan) werken kunnen met PRO de routes en doelniveaus invoeren en monitoren op de lange termijn. PRO zal verschijnen in een aantal releases met steeds nieuwe functionaliteit.

In augustus 2017 is PRO! 1.0 verschenen met daarin de mogelijkheid om voor alle kinderen de gekozen routes en doelniveaus te beheren en weer te geven in verschillende overzichten op groepsniveau.

In januari 2018 verscheen PRO! 2.0 met daarin de mogelijkheid om toetsresultaten in te lezen en te vergelijken met de gekozen routes en doelniveaus.

In juni 2018 verscheen PRO! 2.1 met daarin de mogelijkheid om voorstellen te doen en deze via goedkeuring door de interne begeleider vast te stellen.

In de maanden daarna verschenen kleine updates en in januari 2019 verscheen PRO! 2.4 met daarin o.a. de mogelijkheid om periodeplannen te exporteren naar een bewerkbaar document.

In december 2019 verscheen het dashboard met daarin per groep een overzicht van de gekozen routes en hoe zich dat verhoudt tot de normen voor een sterke school.

Klik hier voor een weergave van PRO in vogelvlucht.

In januari 2022 is een nieuwe versie van PRO verschenen. Deze pagina moet daarop nog worden aangepast. 

Klik hier voor een QuickView van de nieuwe release