Passende Resultaten

Wat mogen we verwachten van hun onderwijsresultaten?

Bij iedere route beschrijven we welke resultaten we passend vinden. Dit gaat over leerlijnen en toetsen, maar ook over o.a. werkhouding, instructie en zelfstandigheid. We gaan hierbij uit van hoge verwachtingen. Bij passende resultaten houden we de analyse eenvoudig. Bij verrassende resultaten gebruiken we de kernvragen voor procesanalyse om e.e.a. vanuit meerdere perspectieven te bekijken.

[Leren analyseren] [Groepsreflectie]

Klik hier voor een weergave van de stappen rond Resultaat & Proces

[meer]

Deze pagina wordt begin 2018 aangevuld.

Meer informatie en contact

Neem contact op voor meer informatie of een kennismakingsgesprek waarin we kijken op welke manier Passende Routes jullie kan helpen om het onderwijs op jullie school kindgericht, resultaatgeleid en werkbaar kunnen maken.