Passende Processen

Hoe houden we dat werkbaar voor leerkracht en team?

In de webapplicatie (PRO – Passende Routes Online®) zijn de per kind gekozen routes op ieder moment om te zetten in een actueel groepsoverzicht. Toetsresultaten worden ingelezen en automatisch vergeleken met de gekozen doelniveaus. De leerkrachten bekijken patronen en analyseren hoe het met de kinderen gaat. De focus van de leerkracht ligt op het vormgeven van het onderwijs en op de kinderen.

[Op maat schoolbegeleiding]

Dasboard 2.0[meer]

Deze pagina wrdt begin 2018 aangevuld.

Meer informatie en contact

Neem contact op voor meer informatie of een kennismakingsgesprek waarin we kijken op welke manier Passende Routes jullie kan helpen om het onderwijs op jullie school kindgericht, resultaatgeleid en werkbaar kunnen maken.