Zelfscan schoolleiders

Binnen het traject Waardeer je kwaliteit gaan we uit van vijf dimensies (focus op leerlingen, focus op ambities, focus op kwaliteit, focus op relaties en focus op verbinding). Deze vijf dimensies dienen elkaar te versterken, maar in de praktijk van veel scholen zitten ze elkaar in de weg. Gebruik de zelfscan voor schoolleiders om een eerste beeld te krijgen van jouw school en team. Van ons ontvang je daarop feedback en drie concrete adviezen.