Visie-ontwikkeling

Jullie schoolplan – Een brug naar de toekomst!

Als team samen een nieuw schoolplan ontwikkelen op basis van de kracht van de ondersteunende overtuigingen. In dit traject gaat het om meer dan voldoen aan de verplichting om een schoolplan te ontwikkelen. Een schoolplan is een kans om te komen tot een gezamenlijke ambitie die de schoolontwikkeling de komende jaren kracht en richting geeft. In deze zin zitten vier kernbegrippen die in de verdere uitwerking centraal staan: gezamenlijk – ambitie – kracht – richting.

Bruggenbouwers gezocht!

Voorafgaand aan de eerste studiedag ontvangen alle collega’s een vacature: bruggenbouwers gezocht. Iedere collega krijgt de opdracht om voorafgaand aan de studiedag een sollicitatiebrief te schrijven. Dit gebeurt via een format met daarin een aantal verplichte onderdelen: mijn passie/drijfveren, mijn kwaliteiten, mijn ervaring, mijn beeld bij de toekomst, mijn visie op onderwijs, waarin ik geloof. Het gaat steeds om een kernachtige weergave.

Studiedag 1 heeft als doel om met het team te komen tot een collectieve ambitie (toekomst) op basis van de gezamenlijke drijfveren (huidige kracht). De belemmeringen en uitdagingen worden samen in beeld gebracht. Er wordt kritisch gekeken naar de huidige situatie: wat is bruikbaar voor de verdere ontwikkeling. Hiervoor wordt gezocht naar de ondersteunende overtuigingen m.b.t. onderwijs, kinderen, leerkrachten, ouders, leren, identiteit e.d.: waarvan geloven wij zo sterk dat het waar is, dat het onze plannen kan dragen. Aan het eind van de dag zijn de kaders duidelijk omschreven en zijn de ideeën m.b.t. de mogelijke schoolontwikkeling per domein verzameld.

In de daaropvolgende periode gaan de leerkrachten in leerteams aan het werk met de uitwerking van de ideeën voor de verschillende domeinen. De planning en aansturing van dit deel van het traject ligt bij de directie van de school. Er wordt twee keer een  voortgangsgesprek met het MT van de school gepland.

Op studiedag 2 wordt de constructie van de brug gebouwd. De uitwerkingen op de verschillende domeinen worden op elkaar afgestemd en weggezet in de tijd. Er worden afspraken gemaakt over de bemensing en de manier waarop het proces in de gaten gehouden kan worden. Deze dag wordt de korte omschrijving van het schoolplan voor de website opgesteld, het schoolplan wordt weergegeven in een missiestatement en een logo. Rond het missiestatement plaats iedere leerkracht een afdruk van zijn of haar hand en zo verbindt het team zich met het nieuwe schoolplan.

Een schoolplan is een poging om iets vast te leggen van de creatieve spanning die ontstaat wanneer gepassioneerde leerkrachten nadenken over de toekomst van ‘hun’ kinderen.

 

Visieontwikkeling in het kort:

  • Piramide van Kim
  • Eigen identiteit
  • Drijfveren en verlangens
  • Interne en externe analyse
  • Ondersteunende overtuigingen
  • Gezamenlijke ambitie
  • Ontwikkelplanning
  • Planvorming
  • Eigenaarschap