Interim-schoolleider

Zeg samen wat je doet en doe samen wat je zegt.

Als interim-schoolleider ben ik op mijn plaats op scholen waar direct aandacht nodig is voor kwaliteit (ontwikkeling en resultaten) en relaties (team en ouders). Ik ben in staat me snel een beeld te vormen van de schoolsituatie en de (onderliggende) patronen. Samen met het team bouw ik aan goed onderwijs en passende resultaten. Mijn communicatie is helder en zakelijk op de inhoud en begripvol op de persoon.

In Almere heb ik vanaf 2011 een basisschool samen met het team in twee jaar tijd mogen opbouwen van een zwakke school tot een school die in 2013 een van de beste inspectiebeoordelingen van heel Almere kreeg. In Amersfoort mocht ik in 2012-2013 met een school een nieuwe start maken toen deze overging naar een nieuw bestuur. In Ede heb ik in 2015 en 2016 samen met het team van een basisschool mogen bouwen aan een school die voor ieder kind een passende vorm van onderwijs biedt. Het team ontwikkelde zich daarin enerzijds door meer kindgericht en anderzijds door meer resultaatgericht te gaan werken. In Utrecht heb ik in 2017 tijdens mijn overbruggingsperiode een basisschool mogen leren op een andere manier te kijken naar resultaten en de effecten van het gegeven onderwijs. In Rhenen mocht ik in 2018 met het team de periode overbruggen tussen het vertrek van de ‘oude’ directeur en de start van de nieuwe directeur. In Zeist mocht ik in 2018 en 2019 met een team bouwen aan het (opnieuw) vinden van onderling vertrouwen en de gezamenlijke ambitie. In 2019 en 2020 realiseerde ik met een team in Zeewolde een onderwijskundige kwaliteitsslag. 

Intake

Wat is de opdracht en wat is het hogere doel?
Tijdelijk leiderschap begint met een intake waarin duidelijk wordt wat voor soort leiderschap nodig is in de gegeven probleemsituatie. In de intake gaat het ook om de vraag of ik in deze situatie toegevoegde waarde kan bieden. Op grond van de intake schrijf ik de voorlopige opdracht zoals ik deze zie en de condities die nodig zijn om deze opdracht te kunnen vervullen.

Analyse

Hoe is de situatie er welke aanpak is nodig?
Wanneer de opdracht wordt toegekend start ik met de oriëntatie en/of analyse. Hoe deze fase wordt vormgegeven hangt af van het soort opdracht. Op grond van de analyse kom ik met een voorstel voor een definitieve opdracht met doelstellingen, aanpak en planning.

Uitvoering

Binnen de afgesproken kaders geef ik zelfstandig vorm aan mijn tijdelijk leiderschap. Wanneer de situatie vraagt om buiten de kaders te opereren, heb ik hierover overleg met de opdrachtgever. Gedurende de uitvoering van de opdracht is er periodiek een voortgangsrapportage en/of gesprek.

Evaluatie

Na het afronden van de opdracht plan ik met de opdrachtgever een evaluatiegesprek om er zeker van te zijn dat de opdracht naar volle tevredenheid is uitgevoerd. In het evaluatiegesprek bespreken we ook de mogelijkheden voor toekomstige samenwerking.

Mijn actuele CV

CV Jelle Admiraal 2021

Opdrachten van tijdelijk leiderschap voer ik uit als ZZP-er. Ik werk daarvoor met een overeenkomst van samenwerking waarin de wederzijdse rechten en plichten worden vastgelegd.

Kennismaking

Een interim kun je het beste leren kennen voordat je hem nodig hebt. Ik kom daarom graag een keer kennismaken met u als algemeen directeur of bestuurder.


Jelle Admiraal
06-12387205
jadmiraal@puzzelmij.nl

Puzzel Mij | Focus op kwaliteit én relaties

Contact en kennismaking

Als u hieronder uw naam en contactgegevens invult, dan neem ik op korte termijn contact met u op.