Maak van een directie-vacature een kans!

100 dagen interim

Bij een overdracht van leiderschap wordt wel gesproken over een 100-dagen periode. Dit is een periode van beeldvorming en het thuisraken in de organisatie. Het is de periode waarin een leider nog ‘fris’ naar de organisatie kan kijken, zonder zelf onderdeel te zijn geworden van patronen. Dit is ook de periode van ingrijpen in wat direct om actie vraagt. Wat een nieuwe leider in zo’n periode doet raakt op veel vlakken aan wat een interim-directeur kan betekenen voor een school. Of te wel: hoe maak je van een directie-vacature een kans?

I. De huidige directeur vertrekt of valt weg

Al kort nadat bekend is geworden dat er een directie-vacature gaat ontstaan kan de interim starten met een onderzoek naar de krachten, spanningen en patronen die een rol spelen binnen de school. Door o.a. gesprekken, cultuurdiagnose, teamcheck, documenten, tevredenheidspeiling en een analyse van de resultaten kan de interim in een periode van ongeveer drie weken de school in beeld brengen. Welke thema’s vooral aandacht krijgen wordt vooraf in overleg vastgesteld. Deze eerste fase wordt afgerond door het bespreken van de bevindingen en aanbevelingen. Welke rol de huidige directeur in het onderzoek krijgt is een keuze die wordt gemaakt in overleg met het bestuur.

II. Een (korte) periode zonder vaste directeur

In de weken van het onderzoek wordt ook de overbruggingsperiode voorbereid. Naast kennis van het team en de organisatie, wordt ook praktische informatie verzameld (o.a. inlogcodes). Hierdoor kan de interim de directeur op operationeel vlak vervangen zodra deze vertrekt. De periode zonder vaste directeur kan een korte overbrugging zijn gedurende de procedure van werving en selectie. Er kan ook voor worden gekozen om hiervoor een periode van een paar maanden te nemen. Een langere periode zal meestal gepaard gaan met een verander- of verbeteropdracht.

III. De nieuwe directeur gaat van start

De laatste fase van deze periode is de start van de nieuwe directeur. Op basis van de bevindingen en aanbevelingen wordt een overdracht gedaan. Alle praktische gegevens zoals inloggegevens zijn daarbij al beschikbaar. Lopende trajecten krijgen een warme overdracht. Hierdoor worden veranderingen die zijn ingezet in de interim-periode geborgd.

Een kans die je iedere school gunt

Op deze manier wordt de bedreiging (geen directeur) omgezet in een kans (check op kwaliteit en teamfunctioneren). De huidige directeur kan lopende zaken warm overdragen aan de interim, die ze weer warm kan overdragen aan de nieuwe directeur. Gedurende de interim-periode werkt de school met een zeer ervaren directeur die de balans weet te vinden tussen dynamiek en stabiliteit.

Jelle Admiraal als interim-directeur

Contact

Als u hieronder uw naam en contactgegevens invult, dan neem ik op korte termijn contact met u op.