Onderwijsstijlprofiel *
U wordt doorgestuurd naar Puzzel Mij (www.puzzelmij.nl)


Hoe je bent, raakt hoe je lesgeeft

Het persolog® Onderwijsstijl-profiel geeft je de mogelijkheid om jouw eigen voorkeur voor een onderwijsstijl vast te stellen, jouw lessen aan te passen aan de behoeften van de leerlingen en strategieën te ontwikkelen om jouw eigen didactiek en methodiek te verbeteren. Het persolog® Onderwijsstijl-profiel beschrijft jouw situatie als leerkracht. Om te ontdekken waar je mogelijkheden hebt om te verbeteren, dien je eerst te denken aan de huidige situatie. Het gaat hier niet om goed of fout onderwijs. Het gaat erom te herkennen wie je bereikt met je werkwijze op basis van jouw eigen onderwijsvoorkeuren, en ook wie je niet bereikt. Wanneer je leerlingen bereikt, raak je gemotiveerd en ontvang je bevestiging. Wanneer je leerlingen echter niet bereikt, kun je gefrustreerd raken en word je mogelijk onzeker.

Acht onderwijsstijlen in twee hoofdgroepen

Het persolog® Onderwijsstijlprofiel beschrijft acht onderwijsstijlen. Per onderwijsstijl is informatie opgenomen over de eigen onderwijsfilosofie, verwachtingen van leerlingen, motivatiebenadering, stappen naar grotere efficiëntie, leerstijlen die een aandachtspunt zijn voor deze onderwijsstijl.

De acht leerstijlen kunnen worden ingedeeld vanuit verschillende dimensies:

  • meer intuïtief-flexibel t.o.v. meer analytisch-gestructureerd
  • meer gericht op de inhoud t.o.v. meer gericht op de persoon
  • meer gericht op de algehele context t.o.v. meer gericht op specifieke informatie

Onderwijsstijlen die meer gericht zijn op de algehele context:
Sturende Onderwijsstijl / Praktijkgerichte Leerstijl / Groepsgerichte Leerstijl / Interactieve Leerstijl

Onderwijsstijlen die meer gericht zijn op specifieke informatie:
Ondersteunende Onderwijsstijl / Faciliterende Onderwijsstijl / Constructief kritische Onderwijsstijl / Evaluerende Onderwijsstijl

Online rapportage, coaching en teamtraining

Het ontdekken van de eigen (voorkeurs)onderwijsstijl begint met het maken van een (online) test. De resultaten worden verwerkt in de rapportage die digitaal wordt verstuurd. In de rapportage is aangegeven welke van de acht onderwijsstijlen matcht met de eigen manier van onderwijs. Daarnaast zijn ook de andere onderwijsstijlen weergegeven, zodat u zich ook een beeld kunt vormen van hoe anderen onderwijzen.

De rapportage wordt besproken in een coachingsgesprek of binnen een teamtraining. In teamtrainingen kan gewerkt worden aan het versterken van het gezamenlijke onderwijs. In combinatie met een overzicht van de leerstijlen van de leerlingen wordt duidelijk welke leerstijlen iets anders nodig hebben dan nu worden geboden.

Het is mogelijk om een afname en van de onderwijsstijlen te combineren met de afname en bespreking van het persolog® Leerstijlprofiel.


Voorbeeldpagina’s: