Leerstijlprofiel *

U wordt doorgestuurd naar Puzzel Mij (www.puzzelmij.nl)

Leren is de sleutel tot succes in het informatietijdperk.

Het persolog® Leerstijlprofiel beschrijft welke leerstijl jouw voorkeur heeft, hoe jij informatie verwerkt en wat jij nodig hebt om met succes te leren. Jouw leerstijl beïnvloedt wat je leert en wat je doet. Het Leerstijlprofiel beschrijft jouw meest efficiënte manier van leren, hoe informatie het best aan jouw kan worden aangeboden om te kunnen leren en hoe je informatie selecteert, interpreteert en onthoudt. Jouw leerstijl is een belangrijk deel van wie je bent. Het kennen van je leerstijl, stelt je in staat om jouw leren beter af te stemmen op het samenwerken en het samen leven met anderen.

Acht leerstijlen in twee hoofdgroepen

Het persolog® Leerstijlprofiel beschrijft acht leerstijlen. Per leerstijl is informatie opgenomen over de leerinteresses, voorkeuren bij het leren, ideale leeromstandigheden, vormen van groepswerk waaraan de voorkeur wordt gegeven, informatieverwerking, leermethoden en datgene wat typerend is voor de leerstijl.

De acht leerstijlen worden onderverdeeld in twee hoofdgroepen: Leren met breed perspectief en Leren met specifieke focus. Beide stijlen zijn erg belangrijk voor de productiviteit van individuele mensen en werkgroepen: we kunnen samen meer bereiken dan alleen.

Mensen die leren met een breed perspectief…

  • willen zelf bepaalde leermethoden ontdekken en leren door ervaring, zijn betrokken bij en geïnteresseerd in activiteiten met veel actie en waarin dingen gebeuren.
  • houden van aanpakken en iets beleven, ook tijdens het leren, ze geven voorkeur aan rollenspellen en experimentele spellen.
  • houden van dingen die hen uitdagen om over nieuwe dingen na te denken, doorzien vrij gemakkelijk het geheel.
  • streven naar persoonlijk succes, zijn daarom competitief en nemen risico’s.

Stijlen die bij deze hoofdgroep horen:
Ambitieuze Leerstijl / Praktijkgerichte Leerstijl / Groepsgerichte Leerstijl / Interactieve Leerstijl

Mensen die leren met een specifieke focus…

  • vinden instructies nodig en volgen ze op.
  • gaan na of de meningen van anderen kloppen.
  • leren vooral stapsgewijs.
  • verzamelen informatie waarmee zaken verhelderd kunnen worden.
  • kiezen liefst een langetermijnproject waarmee ze samen met enkele anderen onafhankelijk aan de slag kunnen gaan.
  • beschouwen herhalingen, oefeningen, werkboeken en handleidingen als positief.

Stijlen die bij deze hoofdgroep horen:
Combinerende Leerstijl / Ervaringsgerichte Leerstijl / Analyserende Leerstijl / Reflecterende Leerstijl

Online rapportage, coaching en teamtraining

Het ontdekken van de eigen (voorkeurs)leerstijl begint met het maken van een (online) test. De resultaten worden verwerkt in de rapportage die digitaal wordt verstuurd. In de rapportage is aangegeven welke van de acht leerstijlen het best aansluit bij hoe jij leert. Daarnaast zijn ook de andere leerstijlen weergegeven, zodat je je ook een beeld kunt vormen van hoe anderen leren.

De rapportage wordt besproken in een coachingsgesprek of binnen een teamtraining. Voor groepen kan een overzicht worden opgevraagd van de verdeling van de leerstijlen binnen de groep.

Het is mogelijk om een afname en van de leerstijlen te combineren met de afname en bespreking van het persolog® Onderwijsstijlprofiel.


Voorbeeldpagina’s: