Leerstijlprofiel voor tieners *

U wordt doorgestuurd naar Puzzel Mij (www.puzzelmij.nl)

Het persolog® Leerstijlprofiel voor Tieners is een speciale editie van het persolog® Leerstijlprofiel. In vraagstelling, omschrijving, voorbeelden en lay-out is deze versie afgestemd op jongeren.

Het persolog® Leerstijlprofiel voor Tieners beschrijft welke leerstijl jouw voorkeur heeft, hoe je informatie verwerkt en wat je nodig hebt om met succes te leren. Jouw leerstijl is een belangrijk deel van je persoonlijkheid. Jouw leerstijl beïnvloedt wat je leert en wat je doet. Wanneer je jouw leerstijl leert kennen, zul je in staat zijn om beter te begrijpen hoe mensen op hun eigen manier informatie selecteren, verwerken en onthouden. Je leert hierbij over jezelf, maar ook over anderen. Alle leerstijlen zijn OK en kunnen binnen een leergroep bijdragen aan een beter proces en een beter resultaat.

Acht leerstijlen in twee hoofdgroepen

Het persolog® Leerstijlprofiel voor Tieners beschrijft acht leerstijlen. Per leerstijl is informatie opgenomen over de leerinteresses, voorkeuren bij het leren, ideale leeromstandigheden, vormen van groepswerk waaraan de voorkeur wordt gegeven, informatieverwerking, leermethoden en datgene wat typerend is voor de leerstijl.

De acht leerstijlen worden onderverdeeld in twee hoofdgroepen: Leerstijlen die gericht zijn op de algehele context van een onderwerp en Leerstijlen die gericht zijn op specifieke informatie over een onderwerp. Beide typen zijn belangrijk als het gaat om het voltooien van taken: samen bereiken we meer dan alleen.

Mensen die bij het leren gericht zijn op de algehele context van een onderwerp…

 • willen zelf bepaalde leermethoden ontdekken en leren door ervaring.
 • zijn betrokken bij en geïnteresseerd in activiteiten met veel actie en waar dingen gebeuren.
 • houden van aanpakken en iets beleven, ook tijdens het leren.
 • streven naar persoonlijk succes, zijn daarom competitief en nemen risico’s
 • ze geven voorkeur aan rollenspellen en experimentele spellen en houden van dingen die hen uitdagen om over nieuwe dingen na te denken
 • doorzien vrij gemakkelijk het geheel.

Stijlen die bij deze hoofdgroep horen: Leren door nieuwe dingen om vooruitgang te boeken / Leren door te doen en te experimenteren / Leren door en samen met anderen / Leren door ervaringen en dialoog met anderen

Mensen die bij het leren gericht zijn op specifieke informatie over een onderwerp

 • vinden instructies nodig en volgen ze op. Ze nemen daarbij alles op wat stap voor stap wordt gepresenteerd.
 • gaan na of de meningen van anderen kloppen.
 • verzamelen informatie waarmee zaken verhelderd kunnen worden.
 • kijken naar een langetermijnproject waarmee ze samen met enkele anderen onafhankelijk aan de slag kunnen gaan.
 • beschouwen herhalingen, oefeningen, werkboeken en handleidingen als positief.

Stijlen die bij deze hoofdgroep horen: Leren door het combineren van verschillende benaderingen / Leren door te bouwen op wat effectief is gebleken / Leren door te analyseren en te onderzoeken / Leren door reflectie

Online rapportage, gesprekken en groepstrainingen

Het ontdekken van de eigen (voorkeurs)leerstijl begint met het maken van een (online) test. De resultaten worden verwerkt in de rapportage die digitaal wordt verstuurd. In de rapportage is aangegeven welke van de acht leerstijlen het best aansluit bij hoe jij leert. Daarnaast zijn ook de andere leerstijlen weergegeven, zodat je je ook een beeld kunt vormen van hoe anderen leren.

De rapportage wordt besproken in een gesprek of binnen een groepstraining. Voor groepen kan een overzicht worden opgevraagd van de verdeling van de leerstijlen binnen de groep.

Het is mogelijk om docenten van een school op te leiden tot trainer, zodat deze de gesprekken en groepstrainingen kunnen verzorgen. Het is mogelijk dit te laten doen door externe coaches en trainers.


Voorbeeldpagina’s: