DISC en persolog Nederland

Organisaties door mensen ontwikkelen

De basis van onze trainingen is het persolog® DISC Persoonlijkheidsmodel. Dit model is ontwikkeld door dr. John Geier, professor aan de universiteit van Minneapolis. Meer dan 60 miljoen mensen maakten daarvan inmiddels gebruik. Het heeft hen geholpen zichzelf te begrijpen en intermenselijke betrekkingen te verbeteren. Persolog is de enige organisatie wereldwijd die met de nieuwste DISC-materialen van Geier werkt. Op dit moment is persolog gevestigd in 18 landen en groeit zij jaarlijks internationaal.

De letters DISC verwijzen naar vier centrale gedragspatronen en de onderliggende overtuigingen:

DOMINANT / DAADKRACHTIG

Het dominante gedragspatroon, met als kenmerken daadkracht en behoefte aan onafhankelijkheid. Hier gaat hier enerzijds het om winnen en het bereiken van resultaten, maar anderzijds ook om de angst om de controle te verliezen. Mensen waarbij dit gedragspatroon sterk aanwezig is, zien zichzelf als iemand die eigen wegen baant. Ze trekken snel gezag naar zich toe. In conflicten wordt vaak gekozen voor confronteren. Ze kunnen door anderen ook wel als een ‘wals’ worden ervaren, die weinig oog heeft voor de behoeften van anderen.

INVLOEDRIJK / INSPIREREND

Het invloedrijke gedragspatroon, met als kenmerken interactie en de behoefte aan erkenning. Het gaat hier enerzijds om inspireren en plezier, maar anderzijds ook om de angst voor afwijzing als persoon. Mensen waarbij dit gedragspatroon sterk aanwezig is, zien zichzelf als een sfeermaker en een bron van creatieve ideeën. In conflicten kiezen ze zo mogelijk voor bruggenbouwen. Ze kunnen door anderen ook wel als ‘stuurloos’ worden ervaren, omdat ze steeds nieuwe dingen aanpakken en ‘niets’ afmaken.

STABIEL / SFEERGEVOELIG

Het stabiele gedragspatroon, met als kenmerken sfeergevoeligheid en de behoefte aan zekerheid. Het gaat hier enerzijds om het creëren van harmonie, maar anderzijds ook om de angst om er alleen voor te staan. Mensen waarbij dit gedragspatroon sterk aanwezig is, zien zichzelf als rustig, loyaal en harde werkers. In conflicten kiezen ze zo mogelijk voor aanpassen. Ze kunnen door anderen ook wel als te voorzichtig of besluiteloos worden ervaren, omdat ze het liefst blijven bij het bekende en risico’s uit de weg gaan.

CONSCIËNTIEUS / CORRECT 

Het consciëntieuze gedragspatroon met als kenmerken reflectie en de behoefte om dingen correct te doen. Het gaat hier enerzijds om het realiseren van kwaliteit, maar anderzijds om de angst voor fouten en kritiek. Mensen waarbij dit gedragspatroon sterk aanwezig is, zien zichzelf als nauwkeurig en systematisch. In conflicten kiezen ze vaak voor terugtrekken als er niet wordt geluisterd naar de inhoud. Ze kunnen door anderen wel als pietluttig worden ervaren, omdat ze veel nadruk kunnen leggen op details en procedures.

 

Een persoonlijk profiel met verschillende lagen

De bovenstaande gedragspatronen komen bij ieder mens voor. In de mate waarin en de momenten waarop dat gebeurt zijn er echter grote verschillen. In het persoonlijke DISC-profiel is op basis van de online profielafname voor iedere ‘kleur’ aangegeven of deze veel of weinig voorkomt in jouw profiel. De eerste laag is daarbij de laag van je gedrag en intenties. Dit is wat je anderen laat zien van wie jij bent. De tweede laag is die van het zelfbeeld en de overtuigingen. Dit is waardoor jij je gedrag het sterkst laat beïnvloeden. De derde laag is het ‘geïntegreerd’ zelfbeeld, waarin gedrag en overtuigingen bij elkaar komen. Soms liggen de gedragspatronen op de verschillende lagen redelijk dicht bij elkaar. Iemand kan dan ‘goed in zijn vel’ zitten of ‘goed op zijn plek zijn. Vaak is er een spanning (stress) tussen wat iemand (van buiten) doet en wat hij of zij (van binnen) vindt dat hij zou moeten. Deze spanning kan de aanleiding zijn om aan het werk te gaan met gedragspatronen en persoonlijke ontwikkeling.

 

Een dynamisch contextueel feedback instrument

 

  • De DISC geeft feedback op je gedrag en je persoonlijkheidsontwikkeling.
  • De DISC is dynamisch waardoor het mogelijk is om lange termijn ontwikkeling te meten.
  • De DISC is contextueel waardoor het mogelijk is om te focussen op bijvoorbeeld de werksituatie.
  • De DISC is een instrument en niet hokje waar je in zou moeten passen…

Klik hier onder voor meer informatie over de verschillende profielen.

 

Contact en kennismaking

Ik ben gecertificeerd DISC-trainer en kijk graag met u mee naar de mogelijkheden van dit instrument voor jullie organisatie of jouw persoonlijk functioneren. Als je hieronder je naam en contactgegevens invult, dan neem ik op korte termijn contact met je op.