De verschillende persolog® profielen

Persolog® heeft de onderzoeken over het DISC-persoonlijkheidsmodel gebruikt om deze kennis door te ontwikkelen in verschillende richtingen: persoonlijke effectiviteit, leren, relaties, timemanagement, sales, teamfunctioneren en effectiviteit in werk en organisatie. Hieronder een overzicht van de producten die daarop zijn gebaseerd. De meeste producten worden online afgenomen, waarna de gebruiker de rapportage krijgt toegezonden.

 

DISC om als persoon te groeien

 

Persoonlijkheidsprofiel (profielboekje of online)

Het persoonlijkheidsprofiel is de basis van de DISC-profielen. De rapportage is er in verschillende varianten (basis – beknopt – gedrag – persoonlijkheid). Afhankelijk van de gekozen varianten komen de volgende thema’s aan bod: gedragstendensen, manier van werken, probleemoplossing, manier van beïnvloeden, intenties, omgaan met veranderingen, reageren onder druk, omgaan met conflicten, samenwerking.

Jeugdprofiel (profielboekje of online)

Dit is het persoonlijkheidsprofiel, maar dan afgestemd op jonge mensen. De vragenlijst is iets anders en het taalgebruik en de vormgeving van de rapportage is aangepast. Met het jeugdprofiel krijgen jonge mensen inzicht in hun eigen ontwikkeling als persoon, op weg naar volwassenheid.

Partnerprofiel (profielboekje)

Het partnerprofiel is een werkboek voor twee personen. Ieder begint aan een eigen kant van het werkboek met de eigen persoonlijkheid. Via een aantal stappen komen deze persoonlijkheden in het midden van het werkboek bij elkaar. Daar wordt inzichtelijk op welke punten de persoonlijkheden van nature goed aansluiten en op welke punten het nodig is om in de relatie te investeren.

 

DISC om beter (samen) te leren

 

Onderwijsstijlprofiel (online)

Het persolog® Onderwijsstijl-profiel geeft je de mogelijkheid om jouw eigen voorkeur voor een onderwijsstijl vast te stellen, jouw lessen aan te passen aan de behoeften van de leerlingen en strategieën te ontwikkelen om jouw eigen didactiek en methodiek te verbeteren. Het persolog® Onderwijsstijl-profiel beschrijft jouw situatie als leerkracht. Om te ontdekken waar je mogelijkheden hebt om te verbeteren, dien je eerst te denken aan de huidige situatie. Het gaat hier niet om goed of fout onderwijs. Het gaat erom te herkennen wie je bereikt met je werkwijze op basis van jouw eigen onderwijsvoorkeuren, en ook wie je niet bereikt. Wanneer je leerlingen bereikt, raak je gemotiveerd en ontvang je bevestiging. Wanneer je leerlingen echter niet bereikt, kun je gefrustreerd raken en word je mogelijk onzeker.

Leerstijlprofiel (online)

Het persolog® Leerstijlprofiel beschrijft welke leerstijl jouw voorkeur heeft, hoe jij informatie verwerkt en wat jij nodig hebt om met succes te leren. Jouw leerstijl beïnvloedt wat je leert en wat je doet. Het Leerstijlprofiel beschrijft jouw meest efficiënte manier van leren, hoe informatie het best aan jouw kan worden aangeboden om te kunnen leren en hoe je informatie selecteert, interpreteert en onthoudt. Jouw leerstijl is een belangrijk deel van wie je bent. Het kennen van je leerstijl, stelt je in staat om jouw leren beter af te stemmen op het samenwerken en het samen leven met anderen.

Leerstijlprofiel voor tieners (online)

Het persolog® Leerstijlprofiel voor Tieners beschrijft welke leerstijl jouw voorkeur heeft, hoe je informatie verwerkt en wat je nodig hebt om met succes te leren. Jouw leerstijl is een belangrijk deel van je persoonlijkheid. Jouw leerstijl beïnvloedt wat je leert en wat je doet. Wanneer je jouw leerstijl leert kennen, zul je in staat zijn om beter te begrijpen hoe mensen op hun eigen manier informatie selecteren, verwerken en onthouden. Je leert hierbij over jezelf, maar ook over anderen. Alle leerstijlen zijn OK en kunnen binnen een leergroep bijdragen aan een beter proces en een beter resultaat.

 

DISC om beter (samen) te werken

 

Functieprofiel (online)

Het functieprofiel is een mogelijkheid om in gesprek te gaan over de verwachtingen de gedragspatronen en drijfveren die passend zijn voor een bepaalde functie. Door deze test door verschillende betrokkenen te laten invullen ontstaan een 360-graden perspectief op de functie en de eigenschappen van personen daarvoor geschikt zouden zijn.

Stressprofiel (online)

Het stressprofiel geeft inzicht in wat bij een persoon stress veroorzaakt (stressoren) en de gedragspatronen die daarvan het gevolg zijn (stresstype). Het stressprofiel geeft persoonlijke handreikingen voor een goede manier van omgaan met situaties die stress veroorzaken.

Module Leiderschap (online)

Dit is een aanvulling op het persoonlijkheidsprofiel. In deze module wordt gekeken welke manier van leidinggeven past bij de persoonlijkheid. Welke rol neem je als je de leiding krijgt? Op welke manier lever je een bijdrage aan het team? Hoe reageer je als iemand anders de leiding heeft en jij moet volgen?

 

Contact en kennismaking

Ik ben gecertificeerd DISC-trainer en kijk graag met u mee naar de mogelijkheden van dit instrument voor jullie organisatie of jouw persoonlijk functioneren. Als je hieronder je naam en contactgegevens invult, dan neem ik op korte termijn contact met je op.