Welkom bij Leiderschap

Directie-coaching Een goede leider kent zichzelf en is in staat te blijven leren Als leiding-gevende komt er heel wat op je af en je hebt niet altijd ruimte om daarin te reflecteren op je eigen rol. Toch is het vaak je eigen persoon die onder stress je grootste kans én je grootste bedreiging is. De […]

Visie-ontwikkeling

Jullie schoolplan – Een brug naar de toekomst! Als team samen een nieuw schoolplan ontwikkelen op basis van de kracht van de ondersteunende overtuigingen. In dit traject gaat het om meer dan voldoen aan de verplichting om een schoolplan te ontwikkelen. Een schoolplan is een kans om te komen tot een gezamenlijke ambitie die de schoolontwikkeling de komende […]

Ontwikkeling Juniorcollege 1.0

Ik dacht mee in de eerste periode van de ontwikkeling van het Juniorcollege in Amersfoort. Daar ontwikkelde scholengemeenschap Guido de Brès samen met een aantal basisscholen een doorgaande lijn van groep 7 van de basisschool tot en met de tweede klas van het voortgezet onderwijs. Amersfoort, augustus 2010-juni 2011

Dashboard opbrengstgericht werken

In opdracht van VGPO HAAL heb ik meegedacht in de projectgroep die een dashboard ontwikkelde om de resultaten van de verschillende scholen op diverse gebieden actueel weer te geven. Amersfoort, augustus 2010-februari 2012