Visie-ontwikkeling

Jullie schoolplan – Een brug naar de toekomst! Als team samen een nieuw schoolplan ontwikkelen op basis van de kracht van de ondersteunende overtuigingen. In dit traject gaat het om meer dan voldoen aan de verplichting om een schoolplan te ontwikkelen. Een schoolplan is een kans om te komen tot een gezamenlijke ambitie die de schoolontwikkeling de komende […]

Studiedag Passend Onderwijs

Voor Zorgfederatie Kompas ontwikkelde ik in het kader van een studiedag voor locatiedirecteuren en interne begeleiders een creatieve werkvorm om de deelnemers te laten ervaren welke andere manier van denken passend onderwijs ging vragen. Putten, maart 2010

Training Opbrengstgericht werken

Onder andere op gereformeerde basisschool De Waterspiegel heb ik de training ‘Opbrengstgericht werken op leerlingenniveau’ gegeven. Deze training geeft leerkrachten de tools om zelf op leerlingenniveau doelen te stellen en het resultaat van de groepsplannen te evalueren. o.a. Almere, november 2012

Ontwikkeling Juniorcollege 1.0

Ik dacht mee in de eerste periode van de ontwikkeling van het Juniorcollege in Amersfoort. Daar ontwikkelde scholengemeenschap Guido de Brès samen met een aantal basisscholen een doorgaande lijn van groep 7 van de basisschool tot en met de tweede klas van het voortgezet onderwijs. Amersfoort, augustus 2010-juni 2011