Interim-schoolleider OBS De Bongerd

Op deze school mag ik van augustus 2021 tot in ieder geval de zomervakantie van 2022 met het team werken aan het herstel van kwaliteit en een professionele cultuur. We werken samen aan verbeteringen die nodig zijn na de beoordeling ‘zeer zwak’ door de onderwijsinspectie. Apeldoorn, 2021.

DISC-Teamtraining

Voor een groep ontwikkelaars van applicaties verzorgde Puzzel Mij een DISC-Teamtraining. Alle teamleden deden vooraf een online profielafname en deze werd doorgenomen in een individueel gesprek. Op de dag van de teamtraining keken we samen naar het model, de aanwezige individuele profielen. Samen zochten we de kracht van de samenwerking en de mogelijkheden om die […]

Interim-directeur Koepelschool – Oranjelaan in Ede

In augustus 2015 ben ik begonnen aan een nieuwe periode als interim-directeur, dit keer op De Koepelschool – locatie Oranjelaan. In augustus 2016 ben ik na twee verlengingen bezig aan mijn tweede jaar op deze school. In februari 2017 hoop ik mijn opdracht af te ronden. Ede, 2015-2017  

Team-inspiratiedag

Voor een team ICT-ers van het Leger des heils ontwikkelde ik een team-inspiratiedag. Deze dag heeft als doel de mensen van het team dichter bij elkaar te brengen en een bijdrage te leveren aan een open en op samenwerking gerichte cultuur. Met diverse werkvormen aan de slag met vragen als: Hoe goed kennen jullie elkaar eigenlijk? Wat […]

Teamontwikkeling

Samen meer resultaat en een beter proces Je werkt in een team om samen meer te bereiken. Toch vormen teamleden vaak een belemmering voor elkaars functioneren. Aan de hand van de DISC wordt zichtbaar wat de verschillende teamleden drijft en waar de gezamenlijk kracht ligt. Direct wordt ook zichtbaar welke knelpunten er zijn in o.a. […]

Persoonlijke ontwikkeling

Jezelf en anderen beter begrijpen Een traject begint met het maken van een online-test waarmee je in beeld brengt hoe jij jezelf ziet. De rapportage die je daarna ontvangt is een spiegel die je helpt op jezelf te reflecteren. De DISC geeft je concrete handvatten om te werken aan je persoonlijkheid en je relaties met […]

Visie-ontwikkeling

Jullie schoolplan – Een brug naar de toekomst! Als team samen een nieuw schoolplan ontwikkelen op basis van de kracht van de ondersteunende overtuigingen. In dit traject gaat het om meer dan voldoen aan de verplichting om een schoolplan te ontwikkelen. Een schoolplan is een kans om te komen tot een gezamenlijke ambitie die de schoolontwikkeling de komende […]