Interim-schoolleider OBS De Bongerd

Op deze school mag ik van augustus 2021 tot in ieder geval de zomervakantie van 2022 met het team werken aan het herstel van kwaliteit en een professionele cultuur. We werken samen aan verbeteringen die nodig zijn na de beoordeling ‘zeer zwak’ door de onderwijsinspectie. Apeldoorn, 2021.

Interim-directeur Koepelschool – Oranjelaan in Ede

In augustus 2015 ben ik begonnen aan een nieuwe periode als interim-directeur, dit keer op De Koepelschool – locatie Oranjelaan. In augustus 2016 ben ik na twee verlengingen bezig aan mijn tweede jaar op deze school. In februari 2017 hoop ik mijn opdracht af te ronden. Ede, 2015-2017  

Interim-directeur Basisschool De Oase in Almere

In augustus 2014 begon ik op Evangelische Basisschool De Oase met de begeleiding van de startende directeur. In oktober ging zij met zwangerschapsverlof en begon mijn periode als interim-directeur op deze basisschool. Almere, 2014-2015

Workshop ‘Kijken naar opbrengsten’

Op verschillende scholen heb ik een workshop ‘Kijken naar opbrengsten’ gegeven. Hoe kijk je naar de opbrengsten en hoe weet je of je de school het goed doet? Wat mag je verwachten van de komende eindtoets? Waar ga je beginnen met je aanpak? Hoe doe je de goede dingen? o.a. Leusden, februari 2011

Ontwikkeling Juniorcollege 1.0

Ik dacht mee in de eerste periode van de ontwikkeling van het Juniorcollege in Amersfoort. Daar ontwikkelde scholengemeenschap Guido de Brès samen met een aantal basisscholen een doorgaande lijn van groep 7 van de basisschool tot en met de tweede klas van het voortgezet onderwijs. Amersfoort, augustus 2010-juni 2011

Interim-directeur Basisschool De Parel in Amersfoort

In 2012 kwam Evangelische Basisschool De Parel onder een nieuw bestuur. Als interim-directeur mocht ik deze overstap begeleiden en de schoolontwikkeling een nieuwe impuls geven. De dagelijkse leiding was in handen van een teamleider. Mijn rol was het aansturen op hoofdlijnen, borgen van de kwaliteit en het stroomlijnen van de organisatie. Amersfoort, 2012-2013