Opbrengstgericht handelen op de Wilheminaschool in Doetinchem

In schooljaar 2015-2016 verzorgde ik op de Wilheminaschool in Doetinchem een invoeringstraject Opbrengstgericht Handelen. Hoe kiezen we voor ieder kind een passende vorm van onderwijs? Wat mogen we dan verwachten van hun resultaten? Doetinchem, 2015-2016.

Studiedag Basisplan – Groepsplan

In de vierde fase van Opbrengstgericht Handelen werd een start gemaakt met de (basis)groepsplannen. Het basisplan beschrijft de algemene aanpak in niveaus (Wat doen we in dit leerjaar altijd voor alle kinderen van dit niveau?). Het groepsplan beschrijft de specifieke aanpak voor deze groep of voor individuele kinderen (Wat doe ik deze keer anders om met […]

Studiedag Monitoren leeropbrengsten

Dit is de studiedag die hoort bij fase III van opbrengstgericht handelen. Tijdens deze dag worden de recente toetsresultaten op kindniveau gemonitord op basis van de in fase II uitgesproken individuele verwachtingen. De uitkomsten van de monitor leveren input voor het aanpassen van de groepsoverzichten en groepsplannen voor de komende periode. Almere, Eindhoven 2015

Workshop opbrengstgericht handelen

In deze workshop maakt een deel van het team kennis met de principes van opbrengstgericht handelen. Op deze manier kan een school een snelle inschatting maken van wat deze denkwijze kan betekenen voor de school. De workshop is meteen een spiegel voor de effectiviteit van de eigen denkwijze van de school. Doetinchem, 2014.