Interim-schoolleider OBS De Bongerd

Op deze school mag ik van augustus 2021 tot in ieder geval de zomervakantie van 2022 met het team werken aan het herstel van kwaliteit en een professionele cultuur. We werken samen aan verbeteringen die nodig zijn na de beoordeling ‘zeer zwak’ door de onderwijsinspectie. Apeldoorn, 2021.

Traject Waardeer je kwaliteit *

U wordt doorgestuurd naar Waardeer je kwaliteit (www.waardeerjekwaliteit.nl) In maart en april voerde ik op twee scholen in Ermelo het traject Waardeer je kwaliteit uit. Ik bezocht van alle leerkrachten een les, voerde gesprekken en deed bronnenonderzoek. Dit resulteerde in een rapportage op grond van het waarderingskader van de onderwijsinspectie. Op grond daarvan stelde ik […]

Interim-directeur Basisschool De Oase in Almere

In augustus 2014 begon ik op Evangelische Basisschool De Oase met de begeleiding van de startende directeur. In oktober ging zij met zwangerschapsverlof en begon mijn periode als interim-directeur op deze basisschool. Almere, 2014-2015

Visie-ontwikkeling

Jullie schoolplan – Een brug naar de toekomst! Als team samen een nieuw schoolplan ontwikkelen op basis van de kracht van de ondersteunende overtuigingen. In dit traject gaat het om meer dan voldoen aan de verplichting om een schoolplan te ontwikkelen. Een schoolplan is een kans om te komen tot een gezamenlijke ambitie die de schoolontwikkeling de komende […]

Studiedag Passend Onderwijs

Voor Zorgfederatie Kompas ontwikkelde ik in het kader van een studiedag voor locatiedirecteuren en interne begeleiders een creatieve werkvorm om de deelnemers te laten ervaren welke andere manier van denken passend onderwijs ging vragen. Putten, maart 2010

Workshop ‘Kijken naar opbrengsten’

Op verschillende scholen heb ik een workshop ‘Kijken naar opbrengsten’ gegeven. Hoe kijk je naar de opbrengsten en hoe weet je of je de school het goed doet? Wat mag je verwachten van de komende eindtoets? Waar ga je beginnen met je aanpak? Hoe doe je de goede dingen? o.a. Leusden, februari 2011