Ik word ‘preverim’

Ik werk als interim-directeur en dat is een slechte zaak… Want ‘interims’ kosten geld en dat is niet hoe we zouden moeten omgaan met maatschappelijke middelen. Daar ben ik het helemaal mee eens. We zouden namelijk moeten zorgen dat ‘interims’ niet nodig zijn. Het is veel beter te investeren in toerusting en begeleiding van schoolleiders. […]

Interim-schoolleider OBS De Bongerd

Op deze school mag ik van augustus 2021 tot in ieder geval de zomervakantie van 2022 met het team werken aan het herstel van kwaliteit en een professionele cultuur. We werken samen aan verbeteringen die nodig zijn na de beoordeling ‘zeer zwak’ door de onderwijsinspectie. Apeldoorn, 2021.

Maak van een directie-vacature een kans!

100 dagen interim Bij een overdracht van leiderschap wordt wel gesproken over een 100-dagen periode. Dit is een periode van beeldvorming en het thuisraken in de organisatie. Het is de periode waarin een leider nog ‘fris’ naar de organisatie kan kijken, zonder zelf onderdeel te zijn geworden van patronen. Dit is ook de periode van […]

Directie-coaching

Een goede leider kent zichzelf en blijft steeds leren Als leidinggevende komt er heel wat op je af en je hebt niet altijd ruimte om daarin te reflecteren op je eigen rol. Toch is het vaak je eigen persoon die onder stress je grootste kans én je grootste bedreiging is. De frisse blik van een […]

Welkom bij Leiderschap

Directie-coaching Een goede leider kent zichzelf en is in staat te blijven leren Als leiding-gevende komt er heel wat op je af en je hebt niet altijd ruimte om daarin te reflecteren op je eigen rol. Toch is het vaak je eigen persoon die onder stress je grootste kans én je grootste bedreiging is. De […]

Visie-ontwikkeling

Een gezamenlijke ambitie geeft het team creatieve spanning  De wereld is vol van visies en de meeste zijn de moeite waard om te realiseren. Toch blijft het vaak bij mooie woorden en goede intenties. In de begeleiding van een visietraject gaan we daarom verder dan de gezamenlijke ambitie. We zoeken ondersteunende overtuigingen die sterk genoeg […]

Interim-schoolleider

Zeg samen wat je doet en doe samen wat je zegt. Als interim-schoolleider ben ik op mijn plaats op scholen waar direct aandacht nodig is voor kwaliteit (ontwikkeling en resultaten) en relaties (team en ouders). Ik ben in staat me snel een beeld te vormen van de schoolsituatie en de (onderliggende) patronen. Samen met het […]

Interim-directeur Basisschool De Oase in Almere

In augustus 2014 begon ik op Evangelische Basisschool De Oase met de begeleiding van de startende directeur. In oktober ging zij met zwangerschapsverlof en begon mijn periode als interim-directeur op deze basisschool. Almere, 2014-2015

Teamontwikkeling

Samen meer resultaat en een beter proces Je werkt in een team om samen meer te bereiken. Toch vormen teamleden vaak een belemmering voor elkaars functioneren. Aan de hand van de DISC wordt zichtbaar wat de verschillende teamleden drijft en waar de gezamenlijk kracht ligt. Direct wordt ook zichtbaar welke knelpunten er zijn in o.a. […]

Persoonlijke ontwikkeling

Jezelf en anderen beter begrijpen Een traject begint met het maken van een online-test waarmee je in beeld brengt hoe jij jezelf ziet. De rapportage die je daarna ontvangt is een spiegel die je helpt op jezelf te reflecteren. De DISC geeft je concrete handvatten om te werken aan je persoonlijkheid en je relaties met […]