Ik word ‘preverim’

Ik werk als interim-directeur en dat is een slechte zaak… Want ‘interims’ kosten geld en dat is niet hoe we zouden moeten omgaan met maatschappelijke middelen. Daar ben ik het helemaal mee eens. We zouden namelijk moeten zorgen dat ‘interims’ niet nodig zijn. Het is veel beter te investeren in toerusting en begeleiding van schoolleiders. […]

Interim-schoolleider OBS De Bongerd

Op deze school mag ik van augustus 2021 tot in ieder geval de zomervakantie van 2022 met het team werken aan het herstel van kwaliteit en een professionele cultuur. We werken samen aan verbeteringen die nodig zijn na de beoordeling ‘zeer zwak’ door de onderwijsinspectie. Apeldoorn, 2021.

Traject Waardeer je kwaliteit *

U wordt doorgestuurd naar Waardeer je kwaliteit (www.waardeerjekwaliteit.nl) In maart en april voerde ik op twee scholen in Ermelo het traject Waardeer je kwaliteit uit. Ik bezocht van alle leerkrachten een les, voerde gesprekken en deed bronnenonderzoek. Dit resulteerde in een rapportage op grond van het waarderingskader van de onderwijsinspectie. Op grond daarvan stelde ik […]

Mijn kracht als interim-directeur of schoolleider…

Als interim-directeur neem ik na het afronden van een opdracht even bewust een moment de tijd om te reflecteren. Ik geef de ouders en collega’s waarmee ik heb gewerkt ook altijd de gelegenheid om mij een tip en een top te geven. Door deze input wordt ik me steeds meer bewust van mijn kracht als […]

Interim-schoolleider KBS Gertrudisschool in Utrecht

Op 1 mei 2017 ben ik gestart als interim schoolleider op KBS Gertrudisschool in Utrecht, een grote Daltonschool met twee locaties en in totaal 550 kinderen in 21 groepen. De komende maanden mag ik met het team het nieuwe schooljaar en de komst van de nieuwe schoolleider voorbereiden. Utrecht, 2017

Opbrengstgericht handelen op de Wilheminaschool in Doetinchem

In schooljaar 2015-2016 verzorgde ik op de Wilheminaschool in Doetinchem een invoeringstraject Opbrengstgericht Handelen. Hoe kiezen we voor ieder kind een passende vorm van onderwijs? Wat mogen we dan verwachten van hun resultaten? Doetinchem, 2015-2016.

Passende Resultaten

Wat mogen we verwachten van hun onderwijsresultaten? Bij iedere route beschrijven we welke resultaten we passend vinden. Dit gaat over leerlijnen en toetsen, maar ook over o.a. werkhouding, instructie en zelfstandigheid. We gaan hierbij uit van hoge verwachtingen. Bij passende resultaten houden we de analyse eenvoudig. Bij verrassende resultaten gebruiken we de kernvragen voor procesanalyse […]

Interim-directeur Basisschool De Parel in Amersfoort

In 2012 kwam Evangelische Basisschool De Parel onder een nieuw bestuur. Als interim-directeur mocht ik deze overstap begeleiden en de schoolontwikkeling een nieuwe impuls geven. De dagelijkse leiding was in handen van een teamleider. Mijn rol was het aansturen op hoofdlijnen, borgen van de kwaliteit en het stroomlijnen van de organisatie. Amersfoort, 2012-2013