Studiedag Basisplan – Groepsplan

In de vierde fase van Opbrengstgericht Handelen werd een start gemaakt met de (basis)groepsplannen. Het basisplan beschrijft de algemene aanpak in niveaus (Wat doen we in dit leerjaar altijd voor alle kinderen van dit niveau?). Het groepsplan beschrijft de specifieke aanpak voor deze groep of voor individuele kinderen (Wat doe ik deze keer anders om met […]

Studiedag Monitoren leeropbrengsten

Dit is de studiedag die hoort bij fase III van opbrengstgericht handelen. Tijdens deze dag worden de recente toetsresultaten op kindniveau gemonitord op basis van de in fase II uitgesproken individuele verwachtingen. De uitkomsten van de monitor leveren input voor het aanpassen van de groepsoverzichten en groepsplannen voor de komende periode. Almere, Eindhoven 2015

Workshop opbrengstgericht handelen

In deze workshop maakt een deel van het team kennis met de principes van opbrengstgericht handelen. Op deze manier kan een school een snelle inschatting maken van wat deze denkwijze kan betekenen voor de school. De workshop is meteen een spiegel voor de effectiviteit van de eigen denkwijze van de school. Doetinchem, 2014.

Studiedag Passend Onderwijs

Voor Zorgfederatie Kompas ontwikkelde ik in het kader van een studiedag voor locatiedirecteuren en interne begeleiders een creatieve werkvorm om de deelnemers te laten ervaren welke andere manier van denken passend onderwijs ging vragen. Putten, maart 2010

Training Opbrengstgericht werken

Onder andere op gereformeerde basisschool De Waterspiegel heb ik de training ‘Opbrengstgericht werken op leerlingenniveau’ gegeven. Deze training geeft leerkrachten de tools om zelf op leerlingenniveau doelen te stellen en het resultaat van de groepsplannen te evalueren. o.a. Almere, november 2012