Spel: Algemene routebeschrijving 3-8

39,00

Dit spel bevat de matrix voor de algemene routebeschrijving voor groep 3-8. Een mooie manier om als (deel)team met elkaar in gesprek te gaan over de manier waarop jullie samen het onderwijs vormgeven. Het spelen van het spel helpt om het denken over onderwijs op elkaar af te stemmen. Tegelijkertijd is het een goede manier om te ontdekken over welke punten (nog) verschil van inzicht bestaat. Het spel sluit aan bij de werkwijze voor de Passende Routes (www.passenderoutes.nl).