Visiemiddag Kind als kompas

Deze visiemiddag is een schakel in een keten van activiteiten om te komen tot een gezamenlijke ambitie voor de komende jaren. Wat er al aan goede elementen is nemen we mee naar de toekomst. Hoe werkt onderwijs volgens ons (anno 2020)? Wat maakt een leerkracht tot een geweldige leerkracht (volgens de kinderen)? Een middag met veel interactie en onderlinge verbinding binnen het team.

Kampen, 2015.

logo-Rehobothschool