Traject Waardeer je kwaliteit *

U wordt doorgestuurd naar Waardeer je kwaliteit (www.waardeerjekwaliteit.nl)

In maart en april voerde ik op twee scholen in Ermelo het traject Waardeer je kwaliteit uit. Ik bezocht van alle leerkrachten een les, voerde gesprekken en deed bronnenonderzoek. Dit resulteerde in een rapportage op grond van het waarderingskader van de onderwijsinspectie. Op grond daarvan stelde ik een aantal statements op die met de verschillende deelteams werden doorgenomen in een werkvorm met het actieve positiekeuzes. Zo sprak het team zich uit om samen de gewenste kwaliteit te realiseren.

Ermelo, 2021.