Training Opbrengstgericht werken

Onder andere op gereformeerde basisschool De Waterspiegel heb ik de training ‘Opbrengstgericht werken op leerlingenniveau’ gegeven. Deze training geeft leerkrachten de tools om zelf op leerlingenniveau doelen te stellen en het resultaat van de groepsplannen te evalueren.

o.a. Almere, november 2012

logo-waterspiegel