Training Een leider als Jezus #

Ieder jaar houden de directeuren van het Platform Evangelisch Onderwijs Nederland (PEON) een conferentie waarop zij samen met hun bestuurders stil staan bij hun passie voor onderwijs en hun passie voor Jezus. Ik verzorgde een training over leiderschap vanuit een bezinning op de manier waarop Jezus hierin het voorbeeld gaf.

Baak, 2014.

peon-logo