Studiedag Monitoren leeropbrengsten

Dit is de studiedag die hoort bij fase III van opbrengstgericht handelen. Tijdens deze dag worden de recente toetsresultaten op kindniveau gemonitord op basis van de in fase II uitgesproken individuele verwachtingen. De uitkomsten van de monitor leveren input voor het aanpassen van de groepsoverzichten en groepsplannen voor de komende periode.

Almere, Eindhoven 2015

Logo Online