Opbrengstgericht handelen op EBS Online in Eindhoven

In het traject Opbrengstgericht handelen ga ik met teams aan de slag rond twee leervragen: Hoe kiezen voor ieder kind een passende vorm van onderwijs? Wat mogen we dan verwachten van hun resultaten? De kinderen worden ingedeeld, de resultaten worden geanalyseerd t.o.v. de uitgesproken verwachtingen en de groepsplannen worden herschreven naar basisplannen.

Eindhoven, 2014-2015.

Logo Online