Interim-schoolleider PCBS Het Mozaïek – Zeewolde

Van augustus 2019 tot december 2020 mocht ik met het team van deze school werken aan goed onderwijs, verbinding en passende resultaten. In deze periode kregen de kernwoorden van de missie opnieuw betekenis, gingen we op een andere manier kijken naar resultaten en maakten we een begin met het verbeteren van de aanpak met verschillende instructieniveaus.