Dashboard opbrengstgericht werken

In opdracht van VGPO HAAL heb ik meegedacht in de projectgroep die een dashboard ontwikkelde om de resultaten van de verschillende scholen op diverse gebieden actueel weer te geven.

Amersfoort, augustus 2010-februari 2012

logo-haal