Crisismanagement Basisschool De Oase in Almere

Van maart tot juli 2011 heb ik het management van Evangelische Basisschool De Oase in Almere ondersteuning geboden in het komen tot duidelijke hoofdlijnen in de schoolontwikkeling. In korte tijd moest op deze (zwakke) school een verandering in cultuur en een verder verbetering van de kwaliteit worden gerealiseerd. Per 1 augustus ging ik op deze school verder als locatiedirecteur. In september 2011 sprak de onderwijsinspectie uit dat zij weer vertrouwen had in de onderwijskwaliteit van de school.

Almere, 2011.

logo-oase