Inspiratieworkshop Passende Routes Online

Dit is een workshop gericht op het Primair Onderwijs.

Maak in één middag kennis met de basisprincipes van de Passende Routes en leer op een andere manier kijken naar kinderen en hun resultaten. Neem een kijkje in de webapplicatie Passende Routes Online en ervaar de voordelen na de workshop in drie maanden gratis gebruik voor een groep.

Kennismaken met de Passende Routes is voor veel mensen in het primair onderwijs de ontdekking van een nieuwe manier van kijken naar kind, aanpak en resultaat. Hier vervolgens in de praktijk mee aan de slag gaan levert veel op, maar vraagt ook om een bewuste keuze voor deze werkwijze. 

De workshop Passende Routes Online inspireert teams tot een kindgerichte, resultaatgeleide en werkbare aanpak. Daar kun je als team nog lang over doorpraten.

Wij kunnen jullie als team ook begeleiden in het nemen van vervolgstappen. Na een middag met nieuwe inzichten wordt daarom samen met het team vrijblijvend bekeken hoe een op-maat-traject Passende Routes er uit kan zien. 

Kindgericht, Resultaatgeleid en Werkbaar.


Workshop Passende Routes Online van 595 euro 

  • Een programma van een dagdeel voor teams van maximaal 20 personen.
  • We komen deze dag bij jullie op locatie met één trainer.
  • Ochtend van 9:00-12:00 uur of middag van 13:00-16:00 uur.
  • Prijs inclusief btw en exclusief reiskosten.

Programma

Er is een basisprogramma waarin met de school keuzes worden gemaakt qua invulling. De hoofdlijnen zijn:

  • Kindgericht: kijken naar kinderen, hun manier van leren en de resultaten die je van hen mag verwachten
  • Aanpak: kijken hoe je als team doorgaande lijnen kunt creëren rond de verschillende routes / arrangementen
  • Resultaatgeleid: kijken hoe je op een werkbare manier opbrengstgericht kunt werken op leerlingenniveau
  • Proces: de cyclus van stappen die je als school kunt zetten om kind, aanpak en resultaat steeds beter met elkaar te matchen
  • Werkbaar: de mogelijkheid om de webapplicatie te gebruiken om bovenstaande overzichtelijk te borgen.

Meer informatie over de Passende Routes Online

Contact

Vanuit jaren ervaring met schoolleiding, interne begeleiding en inspectie stemmen we ons programma af op de schoolsituatie.

Jelle Admiraal
06-12387205
info@passenderoutes.nl