Webbased Passende Routes in ontwikkeling

We kennen allemaal de uitspraak dat je iets pas echt leert begrijpen als je het aan iemand anders moet uitleggen. De overtreffende trap daarvan is dat je als onderwijsmens gaat proberen zoiets inhoudelijks als de Passende Routes uit te leggen aan ICT-ers. Wat zijn er toch veel ‘vaktermen’, ‘gewoontes’ en ‘logische dingen’ die bij nader inzien misschien helemaal niet voor de hand liggen.

Bij de ontwikkeling van de Webbased Passende Routes ervaar ik dit ‘uitleggen’ als een mogelijkheid om een grote kwaliteitsslag te maken. Uiteindelijk is het pas ‘logisch’ als dat ook geldt voor een buitenstaander.

Inmiddels zijn allerlei achtergrondtabellen rondom afnamemomenten van toetsen e.d. ingevoerd. De schermen met groepsoverzichten zijn helder en de meeste instellingen voor beheer ook. De volgende stap is het verder uitwerken van de schermen voor het volgen van individuele leerlingen. Daarna kan e.e.a. technisch worden gerealiseerd.

Als deze basis staat kan de aandacht naar het ‘hoogtepunt’: het ontwikkelen van het dashboard om voor alle groepen en alle kinderen van de hele school te kunnen zien er een match is tussen hun onderwijsaanbod en de resultaten die ze behalen. Zijn de resultaten passend of verrassend?