Video: Introductie Passende Routes Online

In deze nieuwe video wordt het verhaal verteld van de Passende Routes Online, een verfrissende manier van kijken naar onderwijs op de basisschool. Een verhaal vanuit deze hoofdvragen: – Hoe kiezen we voor ieder kind een passende vorm van onderwijs? – Wat mogen we dan verwachten van hun onderwijsresultaten? – Hoe houden we dat werkbaar voor de leerkracht en het team? De kernwaarden bij deze manier van kijken zijn: – Kindgericht – Resultaatgeleid – Werkbaar


Introductieworkshop Passende Routes Online