To be or NOT 2019

Drukte bij de stand

In januari 2019 stonden we op de Nationale Onderwijs Tentoonstelling (NOT). Vijf dagen vol mooie gesprekken over onderwijs, leiderschap en teams die leren en veranderen.

Veel IB-ers lieten hun badge scannen voor een exemplaar van het werkboek Verrassend Passend.

Met veel docenten uit het VO en het MBO kwamen we in gesprek over passend onderwijs en hoe ze daar als school mee worstelen. Er waren ook gesprekken over teams en leidinggevenden die elkaar vastzetten.

Onderwijs blijft een mooi vakgebied, maar wel met de nodige aandachtspunten. Met alle nieuwe contacten die we hebben gelegd mogen we daar ook de komende periode weer een positieve bijdrage aan leveren.