Passende Routes gaat Online!

Puzzel Mij is in het najaar van 2016 in samenwerking met SimplyAdmire BV gestart met de ontwikkeling van de webapplicatie Passende Routes Online (PRO).

Scholen die met de Passende Routes (gaan) werken kunnen met PRO de routes en doelniveaus invoeren en monitoren op de lange termijn. PRO zal verschijnen in een aantal releases met steeds nieuwe functionaliteit.

 

PRO 1.0 (augustus 2017)

In de eerste release zijn de basisfuncties rondom de Passende Routes beschikbaar:

  • De beheerder maakt de groepen aan en koppelt hieraan de leerkrachten en de interne begeleiders.
  • De leerkrachten voeren de namen van de kinderen van hun groep in of importeren deze (spreadsheet).
  • Per kind kunnen de routes worden geselecteerd voor technisch lezen, spelling, begrijpend lezen, rekenen en taal.
  • De interne begeleider ontvangt een melding dat de leerkrachten routes hebben ingevoerd of aangepast. Na akkoord van de interne begeleider worden de aanpassingen definitief. Voor aanpassingen in de doelniveaus werkt dit op dezelfde manier.
  • De routes worden per groep weergegeven in een overzicht met alle gebieden. Dit overzicht is ook te downloaden en uit te printen voor in de groepsmap.
  • De gemaakte keuzes zijn per kind terug te zien in de routegeschiedenis en de schoolloopbaan.

PRO 2.0 (januari 2018)

In de tweede versie komt het invoeren en importeren van resultaten beschikbaar. Deze release richt zich in ieder geval op de niet-methodetoetsen. Deze kunnen handmatig worden ingevoerd of via een import uit
ParnasSys (spreadsheet). De resultaten worden automatisch vergeleken met de gekozen routes. Zo ziet de leerkracht direct of de resultaten passend zijn of verrassend.

PRO 3.0 (juni 2018)

In deze release komt de eerste versie van het dashboard beschikbaar, waarmee op schoolniveau gekeken kan worden naar patronen in het toekennen van de routes en de analyse van de resultaten.