De eerste stappen naar Webbased Passende Routes

In het traject Passende Routes gebruiken leerkrachten op dit moment een spreadsheet voor het indelen van de routes en het monitoren.

Eind 2016 is een eerste stap gezet in de verkenning van de mogelijkheden van een webbased versie van de passende routes. De verkenning gaat over de technische haalbaarheid, de meerwaarde en de te verwachten kosten voor scholen die hiervan gebruik willen gaan maken. In het voorjaar van 2017 verwachten we deze vragen te kunnen beantwoorden. Zo mogelijk wordt medio 2017 een pilot gestart met de betaversie.

De eerste versie zal net als de huidige spreadsheet de mogelijkheid hebben de routes en doelniveaus van de kinderen te registreren. Na het invoeren van de toetsresultaten worden deze automatisch vergeleken met de doelniveaus. Patronen worden automatisch weergegeven, waardoor het werken met de Passende Routes minder technische handelingen vraagt.

Op basis van de ingestelde routes en de vergelijking van de toetsresultaten wordt automatisch een format voor de toetsanalyse gegeneerd met daarin al de namen van de kinderen en de laatste toetsresultaten. Ook komt er een overzicht van de ontwikkeling van de routes en doelniveaus per kind over de langere termijn.