Dashboard 2.0 online

In de nieuwe versie van het dashboard komen drie soorten informatie samen. Links de huidige indeling van de routes voor deze groep (als geheel of per vakgebied). In het midden een grafiek die aangeeft hoe het aantal kinderen in een bepaalde route zich ontwikkelde de afgelopen periode. In het voorbeeld kun je zien dat deze groep een halfjaar geleden is gestart met het indelen van de kinderen (alle lijnen beginnen bij 0 en eindigen bij het aantal kinderen met deze route).

In de tabel wordt het aantal en percentage weergegeven van de doelniveaus I-II vergeleken met de norm van 55-65% voor een sterke groep (CPS). Ook het aantal en percentage doelniveau IV/Eigen leerlijn vergeleken met de norm van 15-20% (CPS). De kleuren geven aan of de norm is gehaald (blauw is ruim gehaald). Onderaan de tabel nog een samenvatting van percentage basisroutes en het verhogingen / verlagingen.

Op deze manier is goed te zien of een groep gezien kan worden als een sterke groep of dat de groep aandacht vraagt qua indeling en werkbaarheid. In de 3.0 versie van het Dashboard wordt hieraan de tabel met recente toetsresultaten toegevoegd.