Training & Coaching

Training Eigen Leerstijl

Bij het inzetten van het persolog Leerstijl- en Onderwijs-model gaan we uit van drie fasen in het ontwikkelen van nieuw gedrag. De eerste fase is perceptie: in een online profielafname geef je door het beantwoorden van een aantal vragen aan hoe je jezelf ziet als het gaat om leren. De tweede fase is reflectie als je de rapportage doorneemt en je enerzijds herkenning voelt en dat er tegelijk punten zijn waar het wringt. Van daaruit ga je naar de derde fase, namelijk de regulatie: je gaat aan de hand van de aanbevelingen en je eigen reflecties aan het werk met je manier van leren.


Training Eigen Onderwijsstijl

Een belangrijk deel van leerprocessen vindt plaats in interactie en relatie. Mensen die anderen helpen bij hun ontwikkeling brengen daarin hun eigen persoon mee. Of dat nu is in een traditionele lessituatie of in een omgeving waarin gepersonaliseerd leren vorm krijgt. Die eigen persoonlijkheid van de ‘onderwijzer’ is soms een kracht en soms een belemmering voor degene die iets wil leren. Ook hier brengen we met een online profielafname in beeld hoe je jezelf ziet in lessituaties of trainingen (perceptie). De rapportage is aanleiding voor reflectie op de eigen (voorkeurs)stijl. Door aan het werk te gaan met de aanbevelingen en reflectie is het mogelijk om effectiever te worden in de eigen stijl (regulatie). Zo wordt gepersonaliseerd leren iets waar je als leerkracht of docent in thuis bent.

Onze trainingen bieden teams of secties de mogelijkheid om samen een nieuwe taal te leren. Deze taal kan gebruik worden om samen te werken aan een gepersonaliseerde leercultuur.


Training Eigen Veranderstijl

Het persolog® veranderstijlprofiel beschrijft jouw situatie als leider of begeleider van een verandering. Je kijkt in de spiegel van jouw persoonlijke voorkeuren en ontdekt wat dat doet met anderen.  Het gaat hier niet om goed of fout gedrag, maar om het herkennen van wie je wel en niet bereikt met jouw werkwijze op basis van jouw eigen voorkeuren. Wanneer je je teamleden bereikt en met ze in verbinding blijft, raak je gemotiveerd en ontvang je bevestiging. Wanneer je je teamleden niet bereikt, kan het zijn dat jij zelf de verandering belemmert en dat kan je frustreren en mogelijk onzeker maken.

Onze trainingen bieden managementteams de mogelijkheid om samen een nieuwe taal te leren. Deze taal kan gebruik worden om samen te werken aan een cultuur van leren en veranderen in verbinding.


Training en coaching

Onze trainingen maken dat je thuis raakt in je eigen stijl. We bieden open trainingen aan waar je alleen of samen met een collega aan kunt deelnemen. Daarnaast bieden we op maat trainingen aan voor teams en organisaties. Hierover kun je rechtstreeks contact opnemen. We maken dan een afspraak om te horen wat er in jullie geval nodig is.

Onze coaching helpt om je te ondersteunen in je persoonlijke ontwikkeling. Hiervoor kun je rechtstreeks contact opnemen met een trainer die bij jou past.