Anderen over leren…

Het Leer- en Onderwijsstijl-model is een unieke combinatie van kennis en onderzoek rond leren, onderwijzen en persoonlijkheid. Het onderscheid zich van bestaande modellen en theorieën over leren. Tegelijk zijn er ook raakvlakken en punten waarop verschillende modellen elkaar kunnen aanvullen. Wat juist het persolog Leer- en Onderwijsstijl zo waardevol maakt, is dat het raakt aan wie je bent. De verbondenheid met de DISC als persoonlijkheidsprofiel, geeft verdieping en tegelijkertijd verbreding naar andere gebieden.

Wat zijn leertypes?

Er zijn verschillende manieren van leren. Sommige mensen kunnen dingen onthouden door te lezen, anderen door er naar te luisteren, door het op te schrijven of de leerstof uit te wisselen met anderen. Het feit dat leerlingen sneller of langzamer leren heeft vaak niets te maken met intelligentie, maar met het feit dat zij op verschillende manieren leren.

Om te kunnen leren hebben we zintuigen nodig. Naast ogen en oren maken ook reuk, smaak en aanraking daarvan deel uit. Door de zintuigen te betrekken kan leerstof ons geheugen bereiken. Omdat de ontwikkeling van de individuele zintuigen verschilt per persoon, bestaan er verschillende leertypes. Naast de zintuigen die zijn betrokken bij leren (zien, horen, ruiken, proeven en voelen), maakt de literatuur ook onderscheid tussen visuele, auditieve, communicatieve en kinetische leertypes.

Vertegenwoordigers

  • Het model van Vester (1925-2003) | Denken in netwerken
  • Het model van Robert Gagné (1916-2002) | Leertypes
  • Het model van Howard Gardner (1943) | Meervoudige intelligentie

 

Wat zijn leerstijlen?

De psychologie van het leren maakt onderscheid tussen verschillende leervermogens. Deze zij gebaseerd op verschillende elementen van de typologie van het leren, zoals emotionele omstandigheden, motivatie voor de inhoud, inrichting van de leeromgeving, het vermogen om zelf verantwoordelijkheid te nemen, de kans om vragen over de inhoud te stellen, enzovoorts. Meer dan 30 jaar lang heeft de leerpsychologie onderzoek gedaan naar de leerconcepten van verschillende auteurs. De meest bekende leerstijlconcepten zijn ontwikkeld in de jaren 70.

De leerpsychologie neemt aan dat mensen verschillende modellen gebruiken om om te gaan met informatie. Dit betekent dat onder dezelfde leeromstandigheden voor iedereen, het resultaat van het leren sterk kan verschillen. Dit komt doordat de toegepaste lesmethodes voor sommige mensen passend zijn en voor anderen niet. Het leerstijlconcept is gebaseerd op het feit dat leerlingen allemaal meerdere ontvangstkanalen en zintuigen hebben om informatie te verwerken. In de loop van hun leven ontwikkelen mensen sterke kanten en voorkeuren voor bepaalde methodes. De huidige literatuur biedt meer dan 80 leerstijlmodellen.

Vertegenwoordigers

  • Het model van Kolb (1985) | Bezinner, Denker, Beslisser, Doener
  • Het model van Honey and Mumford (1992) | Concreet ervaren, Reflecteren, Abstracte begripsvorming, Actief experimenteren
  • Het model van Felder (1978) | Actief – reflectief, Inductief – deductief, Visueel – auditief leren, Sequentieel – globaal
  • Het model van Jan Vermunt | Betekenisgericht, Reproductiegericht, Toepassingsgericht, Ongericht
  • Het model van Manon Ruiters | Leervoorkeuren: Kunst afkijken, Participeren, Kennis verwerven, Oefenen, Ontdekken