Download Leren en Veranderen: Gesprekstool

In deze download een geprekstool die u kunt gebruiken om met anderen in uw team in gesprek te gaan over persoonlijke voorkeuren in het leren en het omgaan met veranderingen.

Download Leren en Veranderen: Samenvatting model

In deze download een afbeelding van het model met daarin de namen van de verschillende stijlen van het persolog ® Veranderstijlprofiel,het persolog ® Onderwijsstijlprofiel en het persolog ® Leerstijlprofiel (voor tieners).

Download Leren en Veranderen: Overzicht Leerstijlen

In deze download een overzicht met de korte omschrijvingen van de leerstijlen van het persolog ® Leerstijlprofiel. Ook vindt u in deze download een aantal mogelijke toepassingen van dit model. In een andere download vindt u een kort overzicht van de onderwijsstijlen.  

Download Leren en Veranderen: Overzicht Onderwijsstijlen

In deze download een overzicht met de korte omschrijvingen van de onderwijsstijlen van het persolog ® Onderwijsstijlprofiel. Ook vindt u in deze download een aantal mogelijke toepassingen van dit model. In een andere download vindt u een kort overzicht van de leerstijlen.