Verlopen: Inhoudelijke Analyse in 3D

Analyseren krijgt inhoud als je kijkt naar meerdere dimensies

Inzoomen én uitzoomen. De situatie bekijken in de context. Kijken naar het geheel en de verbanden tussen de delen. Kijken vanuit meerdere perspectieven (o.a. kind, leerkracht, ouders, groep, onderwijs, school). Kijken naar de ontwikkeling in de tijd. Is er sprake van een opeenstapeling van verschillende factoren?

De Inhoudelijke analyse in 3D helpt je om een probleemsituatie vanuit verschillende dimensies te bekijken. In de download is dit weergegeven in een poster met bij deze dimensies passende vragen. Je kunt ze los gebruiken of als een verdieping op de Kernvragen procesanalyse. Beide instrumenten zijn hulpmiddelen die worden gebruikt in het traject Passende Routes.


De periode dat je de eerste versie van deze analysekaart kon downloaden is voorbij. De verbeterde versie is nu in gelamineerde uitvoering beschikbaar in onze webshop.

Kaarten: Twee analysekaarten op A4 (gelamineerd) – Puzzel Mij