Zelfstandigheid en stemvolumes

Op de scholen waar ik mag meewerken aan het versterken van de onderwijskwaliteit gaat het vaak om het op elkaar afstemmen van de werkwijze. Je kent het wel: doorgaande lijnen, kwaliteitskaarten, concreet gedrag en elkaar daarop aanspreken. Een van de thema’s die ik daarbij steeds weer tegenkom, is het werken aan zelfstandigheid. Dat is zeker […]

Het dilemma van de passende routes

Bij het werken met de passende routes maak je per kind een inschatting van wat het nodig heeft, wat de best passende aanpak is en wat bij dit kind passende resultaten zijn. Dat resulteert in een indeling van de groep in een aantal aanpakken die je als leerkracht realiseert. In de praktijk worden dit vaak […]

Instructiekaart Aanpassen routes en doelniveaus (techniek)

Onze webapplicatie Passende Routes Online® is steeds in ontwikkeling. Op basis van de ervaringen van leerkrachten, intern begeleiders en directeuren worden aanpassingen gedaan en nieuwe functies toegevoegd. In deze instructiekaart zijn de ’technische’ stappen beschreven voor het aanpassen van de routes en de doelniveaus. Dit kan nu per leerling of per vak. Downloaden Instructiekaart Aanpassen […]

Dashboard 2.0 online

In de nieuwe versie van het dashboard komen drie soorten informatie samen. Links de huidige indeling van de routes voor deze groep (als geheel of per vakgebied). In het midden een grafiek die aangeeft hoe het aantal kinderen in een bepaalde route zich ontwikkelde de afgelopen periode. In het voorbeeld kun je zien dat deze […]

Inspiratieworkshop Passende Routes Online

Dit is een workshop gericht op het Primair Onderwijs. Maak in één middag kennis met de basisprincipes van de Passende Routes en leer op een andere manier kijken naar kinderen en hun resultaten. Neem een kijkje in de webapplicatie Passende Routes Online en ervaar de voordelen na de workshop in drie maanden gratis gebruik voor […]

Welkom bij Onderwijs

Passende Routes Online® Hoe kiezen we voor ieder kind een passende onderwijsvorm? Vanuit de visie van de school maken we met het team keuzes aan de hand waarvan we doorgaande lijnen in de aanpak door de school opzetten. Deze lijnen leggen we vast in routekaarten. We kijken per kind welke route het meest passend is. Wat […]

Contact Onderwijs

Op de website van Puzzel Mij krijg je een eerste indruk van hoe het werken met Passende Routes jullie onderwijs kindgericht, resultaatgeleid en werkbaar kunt vormgeven. Daar valt natuurlijk veel meer over te zeggen en je vragen zullen zeker niet allemaal beantwoord zijn. Misschien zijn er zelfs wel allerlei nieuwe vragen bij je opgekomen? Heb je vragen of […]

Passende Processen

Hoe houden we dat werkbaar voor leerkracht en team? In de webapplicatie (PRO – Passende Routes Online®) zijn de per kind gekozen routes op ieder moment om te zetten in een actueel groepsoverzicht. Toetsresultaten worden ingelezen en automatisch vergeleken met de gekozen doelniveaus. De leerkrachten bekijken patronen en analyseren hoe het met de kinderen gaat. […]

Passende Routes Online®

Puzzel Mij is in het najaar van 2016 in samenwerking met SimplyAdmire BV gestart met de ontwikkeling van de webapplicatie Passende Routes Online® (PRO). Scholen die met de Passende Routes (gaan) werken kunnen met PRO de routes en doelniveaus invoeren en monitoren op de lange termijn. PRO zal verschijnen in een aantal releases met steeds […]

Verlopen: Inhoudelijke Analyse in 3D

Analyseren krijgt inhoud als je kijkt naar meerdere dimensies Inzoomen én uitzoomen. De situatie bekijken in de context. Kijken naar het geheel en de verbanden tussen de delen. Kijken vanuit meerdere perspectieven (o.a. kind, leerkracht, ouders, groep, onderwijs, school). Kijken naar de ontwikkeling in de tijd. Is er sprake van een opeenstapeling van verschillende factoren?