Ik word ‘preverim’

Ik werk als interim-directeur en dat is een slechte zaak… Want ‘interims’ kosten geld en dat is niet hoe we zouden moeten omgaan met maatschappelijke middelen. Daar ben ik het helemaal mee eens. We zouden namelijk moeten zorgen dat ‘interims’ niet nodig zijn. Het is veel beter te investeren in toerusting en begeleiding van schoolleiders. […]

Interim-schoolleider OBS De Bongerd

Op deze school mag ik van augustus 2021 tot in ieder geval de zomervakantie van 2022 met het team werken aan het herstel van kwaliteit en een professionele cultuur. We werken samen aan verbeteringen die nodig zijn na de beoordeling ‘zeer zwak’ door de onderwijsinspectie. Apeldoorn, 2021.

Zelfscan schoolleiders *

U wordt doorgestuurd naar Waardeer je kwaliteit (www.waardeerjekwaliteit.nl) Binnen het traject Waardeer je kwaliteit gaan we uit van vijf dimensies (focus op leerlingen, focus op ambities, focus op kwaliteit, focus op relaties en focus op verbinding). Deze vijf dimensies dienen elkaar te versterken, maar in de praktijk van veel scholen zitten ze elkaar in de […]

Traject Waardeer je kwaliteit *

U wordt doorgestuurd naar Waardeer je kwaliteit (www.waardeerjekwaliteit.nl) In maart en april voerde ik op twee scholen in Ermelo het traject Waardeer je kwaliteit uit. Ik bezocht van alle leerkrachten een les, voerde gesprekken en deed bronnenonderzoek. Dit resulteerde in een rapportage op grond van het waarderingskader van de onderwijsinspectie. Op grond daarvan stelde ik […]

Traject ‘Waardeer je kwaliteit’ *

U wordt doorgestuurd naar Waardeer je kwaliteit (www.waardeerjekwaliteit.nl) Kwaliteit is mensenwerk Waardeer je kwaliteit: met het waarderingskader van de inspectie in de hand en oog voor de relaties in het hart breng ik in een paar weken het hele systeem van een school in beeld. Wij bezoeken alle lesgroepen, voeren gesprekken en doen bronnenonderzoeken. Daarna […]

Vertrouwen is de basis

Soms zetten teams zichzelf vast. Door dingen die zijn gebeurd en dan vooral door de verschillen in beleving daarbij. Zo kan het zijn dat er slachtoffers ontstaan en aanklagers… en dan groeit de behoefte aan een redder. Iemand die alles weer even op z’n plaats zet en de rollen weer helder afbakent. Onlangs las ik […]

Interim-schoolleider PCBS Het Mozaïek – Zeewolde

Van augustus 2019 tot december 2020 mocht ik met het team van deze school werken aan goed onderwijs, verbinding en passende resultaten. In deze periode kregen de kernwoorden van de missie opnieuw betekenis, gingen we op een andere manier kijken naar resultaten en maakten we een begin met het verbeteren van de aanpak met verschillende […]

Interim-schoolleider SO Bartiméus in Zeist

Vanaf 1 april t/m 2018 tot half 2019 was ik interim-schoolleider op de afdeling Speciaal Onderwijs van Bartiméus in Zeist. Samen met het team bouwde ik aan de het versterken van de samenwerking en de schoolontwikkeling. Een interessant aspect was het deels opnieuw uitvinden van de organisatie en deze op te bouwen rond de verantwoordelijkheid […]

Interim-directeur CBS De Springplank in Rhenen

Vanaf 1 januari t/m 1 mei 2018 ben ik interim-directeur op CBS De Springplank in Rhenen. Ik overbrug de periode tussen het vertrek van de vorige directeur en de start van de nieuwe directeur-bestuurder. Deze keer geen veranderingsopdracht, maar samen met het team zorgdragen voor de kwaliteit van het dagelijks onderwijs. Daarbinnen aandacht voor eigenaarschap […]

Maak van een directie-vacature een kans!

100 dagen interim Bij een overdracht van leiderschap wordt wel gesproken over een 100-dagen periode. Dit is een periode van beeldvorming en het thuisraken in de organisatie. Het is de periode waarin een leider nog ‘fris’ naar de organisatie kan kijken, zonder zelf onderdeel te zijn geworden van patronen. Dit is ook de periode van […]