Zelfstandigheid en stemvolumes

Op de scholen waar ik mag meewerken aan het versterken van de onderwijskwaliteit gaat het vaak om het op elkaar afstemmen van de werkwijze. Je kent het wel: doorgaande lijnen, kwaliteitskaarten, concreet gedrag en elkaar daarop aanspreken. Een van de thema’s die ik daarbij steeds weer tegenkom, is het werken aan zelfstandigheid. Dat is zeker […]

Ik word ‘preverim’

Ik werk als interim-directeur en dat is een slechte zaak… Want ‘interims’ kosten geld en dat is niet hoe we zouden moeten omgaan met maatschappelijke middelen. Daar ben ik het helemaal mee eens. We zouden namelijk moeten zorgen dat ‘interims’ niet nodig zijn. Het is veel beter te investeren in toerusting en begeleiding van schoolleiders. […]

Interim-schoolleider OBS De Bongerd

Op deze school mag ik van augustus 2021 tot in ieder geval de zomervakantie van 2022 met het team werken aan het herstel van kwaliteit en een professionele cultuur. We werken samen aan verbeteringen die nodig zijn na de beoordeling ‘zeer zwak’ door de onderwijsinspectie. Apeldoorn, 2021.

Zelfscan schoolleiders *

U wordt doorgestuurd naar Waardeer je kwaliteit (www.waardeerjekwaliteit.nl) Binnen het traject Waardeer je kwaliteit gaan we uit van vijf dimensies (focus op leerlingen, focus op ambities, focus op kwaliteit, focus op relaties en focus op verbinding). Deze vijf dimensies dienen elkaar te versterken, maar in de praktijk van veel scholen zitten ze elkaar in de […]

Traject Waardeer je kwaliteit *

U wordt doorgestuurd naar Waardeer je kwaliteit (www.waardeerjekwaliteit.nl) In maart en april voerde ik op twee scholen in Ermelo het traject Waardeer je kwaliteit uit. Ik bezocht van alle leerkrachten een les, voerde gesprekken en deed bronnenonderzoek. Dit resulteerde in een rapportage op grond van het waarderingskader van de onderwijsinspectie. Op grond daarvan stelde ik […]

Het dilemma van de passende routes

Bij het werken met de passende routes maak je per kind een inschatting van wat het nodig heeft, wat de best passende aanpak is en wat bij dit kind passende resultaten zijn. Dat resulteert in een indeling van de groep in een aantal aanpakken die je als leerkracht realiseert. In de praktijk worden dit vaak […]

Traject ‘Waardeer je kwaliteit’ *

U wordt doorgestuurd naar Waardeer je kwaliteit (www.waardeerjekwaliteit.nl) Kwaliteit is mensenwerk Waardeer je kwaliteit: met het waarderingskader van de inspectie in de hand en oog voor de relaties in het hart breng ik in een paar weken het hele systeem van een school in beeld. Wij bezoeken alle lesgroepen, voeren gesprekken en doen bronnenonderzoeken. Daarna […]

Instructiekaart Aanpassen routes en doelniveaus (techniek)

Onze webapplicatie Passende Routes Online® is steeds in ontwikkeling. Op basis van de ervaringen van leerkrachten, intern begeleiders en directeuren worden aanpassingen gedaan en nieuwe functies toegevoegd. In deze instructiekaart zijn de ’technische’ stappen beschreven voor het aanpassen van de routes en de doelniveaus. Dit kan nu per leerling of per vak. Downloaden Instructiekaart Aanpassen […]

Dashboard 2.0 online

In de nieuwe versie van het dashboard komen drie soorten informatie samen. Links de huidige indeling van de routes voor deze groep (als geheel of per vakgebied). In het midden een grafiek die aangeeft hoe het aantal kinderen in een bepaalde route zich ontwikkelde de afgelopen periode. In het voorbeeld kun je zien dat deze […]

Workshop – Nieuwe tools voor Leren en Veranderen *

U wordt doorgestuurd naar Puzzel Mij (www.puzzelmij.nl) In de jaarlijkse workshop op de trainersdag van Persolog gingen we dit keer aan het werk met een aantal nieuwe tools rond leren en veranderen. De gespreksvormen en kaartjes met pictogrammen gaven nieuwe inzichten en opnieuw kwamen er mooie gesprekken tot stand rond wat leren en veranderen doet […]