Studiedag Leren analyseren in het basisonderwijs

Op verzoek van de Wilheminaschool in Doetinchem ontwikkelde ik een studiedag rondom Leren Analyseren. Een programma met verschillende invalshoeken, gericht op het ontwikkelen van het analyserend denken van de leerkrachten. Doetinchem, 2016.  

Passende Routes op Het Zwaluwnest in Amersfoort

In september 2016 ben ik op GBS Het Zwaluwnest in Amersfoort begonnen met het traject Passende Routes. Nieuw in dit traject zijn de follow-up gesprekken met leerkrachten en interne begeleider. Amersfoort, 2016-2017.

Passende routes op Koepelschool Oranjelaan Ede

In maart 2016 ben ik op de Koepelschool – Oranjelaan begonnen met het traject Passende Routes. Binnen dit traject werden de oranje route en de paarse route verder ontwikkeld. Ede, 2016-2017.

Opbrengstgericht handelen op de Wilheminaschool in Doetinchem

In schooljaar 2015-2016 verzorgde ik op de Wilheminaschool in Doetinchem een invoeringstraject Opbrengstgericht Handelen. Hoe kiezen we voor ieder kind een passende vorm van onderwijs? Wat mogen we dan verwachten van hun resultaten? Doetinchem, 2015-2016.

Studiedag Basisplan – Groepsplan

In de vierde fase van Opbrengstgericht Handelen werd een start gemaakt met de (basis)groepsplannen. Het basisplan beschrijft de algemene aanpak in niveaus (Wat doen we in dit leerjaar altijd voor alle kinderen van dit niveau?). Het groepsplan beschrijft de specifieke aanpak voor deze groep of voor individuele kinderen (Wat doe ik deze keer anders om met […]

Studiedag Monitoren leeropbrengsten

Dit is de studiedag die hoort bij fase III van opbrengstgericht handelen. Tijdens deze dag worden de recente toetsresultaten op kindniveau gemonitord op basis van de in fase II uitgesproken individuele verwachtingen. De uitkomsten van de monitor leveren input voor het aanpassen van de groepsoverzichten en groepsplannen voor de komende periode. Almere, Eindhoven 2015

Workshop opbrengstgericht handelen

In deze workshop maakt een deel van het team kennis met de principes van opbrengstgericht handelen. Op deze manier kan een school een snelle inschatting maken van wat deze denkwijze kan betekenen voor de school. De workshop is meteen een spiegel voor de effectiviteit van de eigen denkwijze van de school. Doetinchem, 2014.

Opbrengstgericht handelen op EBS Online in Eindhoven

In het traject Opbrengstgericht handelen ga ik met teams aan de slag rond twee leervragen: Hoe kiezen voor ieder kind een passende vorm van onderwijs? Wat mogen we dan verwachten van hun resultaten? De kinderen worden ingedeeld, de resultaten worden geanalyseerd t.o.v. de uitgesproken verwachtingen en de groepsplannen worden herschreven naar basisplannen. Eindhoven, 2014-2015.

Training Werken met profielen

Training waarin leerkrachten met elkaar in gesprek waren over de manier waarop zij hun onderwijsaanbod afstemmen op de verschillende onderwijsbehoeften van de kinderen. Vanuit dit gesprek wordt een eerste opzet gemaakt van het beschrijven van profielen voor een van de hoofdvakgebieden. Hoogland, 2014

Studiedag Passend Onderwijs

Voor Zorgfederatie Kompas ontwikkelde ik in het kader van een studiedag voor locatiedirecteuren en interne begeleiders een creatieve werkvorm om de deelnemers te laten ervaren welke andere manier van denken passend onderwijs ging vragen. Putten, maart 2010