Interim-directeur Basisschool De Oase in Almere

In augustus 2014 begon ik op Evangelische Basisschool De Oase met de begeleiding van de startende directeur. In oktober ging zij met zwangerschapsverlof en begon mijn periode als interim-directeur op deze basisschool. Almere, 2014-2015

Schoolplan 2015-2019

Op basis van de gezamenlijke drijfveren komen we tot een collectieve ambitie. Belemmeringen en uitdagingen worden samen in beeld gebracht. We kijken kritisch naar de huidige situatie: wat is bruikbaar voor de verdere ontwikkeling. Wat zijn de ondersteunende overtuigingen: waarvan geloven wij zo sterk dat het waar is, dat het onze plannen kan dragen. We […]

Training Een leider als Jezus

Ieder jaar houden de directeuren van het Platform Evangelisch Onderwijs Nederland (PEON) een conferentie waarop zij samen met hun bestuurders stil staan bij hun passie voor onderwijs en hun passie voor Jezus. Ik verzorgde een training over leiderschap vanuit een bezinning op de manier waarop Jezus hierin het voorbeeld gaf. Baak, 2014.

Inspiratiestudiedag

Een dag met veel afwisselende werkvormen waarop in drie inspiratie-momenten nieuwe ideeën worden aangereikt over hoe je in je onderwijs de goede dingen kunt doen. Leerkrachten worden aan het denken gezet rond hun eigen werkconcept en de manier waarop ze kijken naar de ontwikkeling van kinderen. Aan het eind van de dag wordt samen bekeken […]

Interim-directeur Basisschool De Parel in Amersfoort

In 2012 kwam Evangelische Basisschool De Parel onder een nieuw bestuur. Als interim-directeur mocht ik deze overstap begeleiden en de schoolontwikkeling een nieuwe impuls geven. De dagelijkse leiding was in handen van een teamleider. Mijn rol was het aansturen op hoofdlijnen, borgen van de kwaliteit en het stroomlijnen van de organisatie. Amersfoort, 2012-2013

Crisismanagement Basisschool De Oase in Almere

Van maart tot juli 2011 heb ik het management van Evangelische Basisschool De Oase in Almere ondersteuning geboden in het komen tot duidelijke hoofdlijnen in de schoolontwikkeling. In korte tijd moest op deze (zwakke) school een verandering in cultuur en een verder verbetering van de kwaliteit worden gerealiseerd. Per 1 augustus ging ik op deze […]